Program

3 kwietnia 2009
Godz. 9:00-16:00

Stanowiska w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. W programie między innymi:

Rośliny z probówki
Unieruchamianie mikroorganizmów (immobilizacja drożdży)
Produkcja piwa i wina
Zapłodnienie in vitro i cytogenetyka
Rośliny GM
Izolacja DNA
Rośliny owadożerne
Elektroforeza w mydelniczce
PCR w diagnostyce i kryminalistyce

Odbędzie się także konkurs z wiedzy biologiczno-chemicznej, w którym główną nagrodą jest zaproszenie na semestralny kurs językowy w Szkole Języków Obcych Profi - Lingua.

4 kwietnia 2009
Wielkopolskie Centrum Onkologii - możliwość udziału w wycieczce po obiekcie.

Patronat medialny:

nauka w polsce      świat nauki      perspektywy.pl      cogito      sprawy nauki

biolog.pl    biotechnolog.pl    biotechnologia.pl    servis.pl    bionotatki.com