Program

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, ul. Kładki 24:

Wykłady poświęcone zagadnieniom testów na zwierzętach, diagnostyki molekularnej i GMO. Pokazy filmów i animacji prezentujące życie komórek, pokazujące jak działa nasz organizm na poziomie molekularnym oraz przedstawiające możliwości symulacji zachowań cząsteczek. Stoiska przybliżające uczestnikom zagadnienia badawcze podejmowane na MWB UG-AMG oraz ogólnie pojętą biotechnologię. Wśród nich między innymi jadalne szczepionki, fotouczulacze i terapia fotodynamiczna, jadalne sinice oraz badania nad HCV (wirusem zapalenia wątroby typu C).

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12:

Zwiedzanie laboratoriów, prezentacja o biotechnologii, różnorodne stoiska - na przykład nastaw wina.

Patronat medialny:

nauka w polsce      świat nauki      perspektywy.pl      cogito      sprawy nauki

biolog.pl    biotechnolog.pl    biotechnologia.pl    servis.pl    bionotatki.com