Organizatorzy

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca - Joanna Szlichcińska (PFB, SGGW)
Wiceprzewodniczący - Marcin Przybył (UW)

Joanna Lilpop (SFN, Fundacja BioEdukacji)
Marta Badurek (SFN, Fundacja BioEdukacji)
Maciej Trzciński
Gabriela Plucińska
Mariusz Czarnocki - Cieciura (UW)
Franciszek Fijałkowski (UW)
Jakub Radzikowski (SGGW)

Koordynatorzy współpracy między miastami: Stanisław Łoboziak (SGGW)

Koordynatorzy Gdańskich Warsztatów "DNA - Encyklopedia Życia"
Robert Różański (MWB UG-AMG), Monika Lewińska (PG)

Koordynatorzy Lubelskich Warsztatów "DNA - Encyklopedia Życia"
Joanna Pryzowicz, Mateusz Koryciński (UMCS)

Koordynatorzy Wrocławskich Warsztatów "DNA - Encyklopedia Życia"
Agnieszka Drozd (UWr), Isaura Zaleska (UP we Wrocławiu), Agnieszka Pietrzyk (PWr)

Koordynator Poznańskich Warsztatów "DNA - Encyklopedia Życia"
Karol Tuśnio (UP w Poznaniu)

Instytucje:

Polska Federacja Biotechnologii (PFB)


Koło Naukowe Biotechnologów "KNBiotech" przy MSB, SGGW


Szkoła Festiwalu Nauki (SFN)


Fundacja BioEdukacji


Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii (ASSB)


Patronat medialny:

nauka w polsce      świat nauki      perspektywy.pl      cogito      sprawy nauki

biolog.pl    biotechnolog.pl    biotechnologia.pl    servis.pl    bionotatki.com