Historia

Warsztaty "DNA - Encyklopedia Życia" po raz pierwszy odbyły się w dniach 25-29 kwietnia 2007 roku na terenie Kampusu SGGW oraz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Na imprezę składały się "Spotkania z biotechnologią" - cykl 20 wykładów wygłoszonych przez czołowych polskich naukowców oraz "Pokazy i eksperymenty", podczas których odwiedzający mogli samodzielnie przeprowadzić rozmaite doświadczenia w nowoczesnych laboratoriach SGGW. W pierwszej edycji Warsztatów wzięło udział aż 2500 uczestników z 13 województw Polski.

Pomysłodawcą Warsztatów była Joanna Szlichcińska - studentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii w SGGW oraz członkini Polskiej Federacji Biotechnologii. Zaangażowała ona do współpracy członków Koła Naukowego Biotechnologów "KNBiotech" przy MSB, SGGW, Szkoły Festiwalu Nauki i Fundacji BioEdukacji oraz studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej i w ten sposób powstała pierwsza w Polsce impreza w całości poświęcona biotechnologii - jej zastosowaniom, perspektywom i obawom z nią związanym. Znaczącą rolę w opracowaniu koncepcji Warsztatów miał także Prezes Polskiej Federacji Biotechnologii - prof. dr hab. Tomasz Twardowski oraz student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - Marcin Przybył. Natomiast charakterystyczne logo Warsztatów - motyla, którego jedno skrzydło przypomina helisę DNA - wykonała studentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii w SGGW Gabriela Plucińska.

Patronat Generalny nad Warsztatami sprawowała Polska Federacja Biotechnologii. Patronat Honorowy nad imprezą objęli Jego Magnificencja Rektor SGGW prof. dr hab. Tomasz Borecki oraz Prezes Polskiej Federacji Biotechnologii prof. dr hab. Tomasz Twardowski.

Warsztaty "DNA - Encyklopedia Życia" w 2007 roku były imprezą pionierską, poświęconą tylko jednej dziedzinie nauki - biotechnologii. Duże zainteresowanie tym wydarzeniem wskazało na konieczność dalszej popularyzacji biotechnologii w naszym społeczeństwie.

Patronat medialny:

nauka w polsce      świat nauki      perspektywy.pl      cogito      sprawy nauki

biolog.pl    biotechnolog.pl    biotechnologia.pl    servis.pl    bionotatki.com