Czas i miejsce

4 kwietnia 2009
10.00 - 14.00

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk

Budynek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG
ul. Kładki 24, Gdańsk

Patronat medialny:

nauka w polsce      świat nauki      perspektywy.pl      cogito      sprawy nauki

biolog.pl    biotechnolog.pl    biotechnologia.pl    servis.pl    bionotatki.com